All posts by Énekes Rita

Sajtóközlemény

2018 | 09 | 03.

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

VEKOP-8.6.3-16-2017-00008 „A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE„

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Váci Szakképzési Centrum az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósuló pályázaton, vissza nem térítendő 270 millió forintos támogatást nyert. A projekt célja: a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése, a tanulói lemorzsolódás csökkentésének érdekében. A projekt 2018-2020 között valósul meg a váci, szentendrei, aszódi valamint a gödöllői tagintézményeiben.

Közvetlen célcsoportjai a Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolák vezetői, pedagógusai és az iskolák tanulói.

A projekt célja többek közt a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő-piaci esélyeinek növelése, a társadalmi beilleszkedésének elősegítése, és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének növelése. A projekt célja továbbá a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása.

Kiemelt céljai közé tartozik még a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.

A projekt során tanulócsoportokat alakít ki a diákok alapkészségeinek fejlesztése céljából, a tanulói létszám legalább 5%-át bevonva. A csoportok megszervezése a résztvevők tanulmányi eredményeinek javulását szolgálja.

Cél továbbá egy Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása és működtetése, valamint az ehhez szükséges tárgyi és humán feltételek biztosítása.

A projektről bővebb információ a www.vszc.hu oldalon érhető el.

További információ kérhető:

Énekes Rita projektmenedzser

Telefon: +36 26 312 167