Category Archives: Uncategorized

Szakképzési tanévnyitó Nyíregyházán

Tíz év után először 8,5 százalékkal több diák kezdte meg tanulmányait szakgimnáziumban, mint általános gimnáziumban tavaly, ez is jelzi, hogy a szakképzésé a jövő – mondta az innovációs és technológiai miniszter az országos szakképzési tanévnyitón szombaton Nyíregyházán. Palkovics László a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban tartott ünnepségen kiemelte, a magyar tanulók sorra hozzák el a hazai és nemzetközi szakmai versenyek fődíjait, ami igazolja, hogy nemzetközi színtéren is elismert a magyar képzés.


A kormány támogatásával minden feltétel adott ahhoz, hogy tovább fejlődjön a szakképzés – mondta a miniszter.

Online Lelki Egészség Tanácsadás

Elindult az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt, amelynek keretében komplex, internet-alapú, anonim és ingyenes konzultációs szolgáltatás érhető el a mentális problémával küzdő és információt, szakértő támogatást szerezni kívánó potenciális páciensek és szüleik, valamint segítőik, tanáraik számára.

További információ

Szakképzési tanév zárása Kucsák Lászlóval

Elmondta, a kormány az innováció köré szervezte a gazdaságfejlesztést, amelynek egyik fontos kulcsa a minőségi szakemberképzés. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz egy éve került a szakképzés és felnőttképzés területe, ez idő alatt jelentős lépést tettek a szakképzés megújításáért – hangsúlyozta. Megemlítette az érintettek bevonásával elkészült Szakképzés 4.0 Stratégiát, amelyet a kormány az idén márciusban elfogadott. Tavaly ősszel megalakult a szakképzési innovációs tanács, ahol a kamarák, szakmai szövetségek, gazdasági érdekképviseletek, oktatási szervezetek vitatják meg a gazdaság, a munkaerő-piaci kereslet igényeihez igazodó szakképzés irányait. Megkezdték működésüket a 19 ágazatban létrehozott ágazati készségtanácsok, amelyekben az adott szakterület gazdasági szereplői meghatározzák a szükséges szakmai tudást – sorolta. Tovább a cikkre….. (forrás: nive.hu)

Weszely Ödön díjban részesültek kollégáink

2019. június 3-án két kíváló pedagógusunk vehette át az Innovációs és technológiai Minisztériumának miniszterétől Dr. Palkovics Lászlótól miniszteri elismerésként a Weszely Ödön díjat.

Dr. Palkovics László miniszter úr beszéde az alábbi linken érhető el:

Miniszteri köszöntő

Szirtes Péter a VSZC Király Endre Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának pedagógusa több évtizedes, kiemelkedő munkát végez az elektronika szakterületen. Neki köszönhető, hogy az ágazat gyakorlati képzése magas színvonalon folyhat. Az elméleti tárgyak tanításának elengedhetetlen szakmai hátterét is ő valósította meg. Nagy szerepet játszott az iskola képzésének nemcsak beindításában, hanem magas szintű oktatásában is. Nyugodt, kiegyensúlyozott pedagógus személyiség, aki mindig a diákok érdekeit tartja szem előtt. Óravezetése kiegyensúlyozott, nyugodt munkalégkört teremt óráin. Tudását folyamatos továbbképzéssel tartja szinten. Példamutató, pontos adminisztrációjával kiemelkedik kollégái közül. A tantestületen belül nagy tiszteletnek örvend.

Pszota József a VSZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma oktatója z elektronika terület oszlopos tagja, a munkaközösség vezetője. Meghatározó szerepe volt és van a jelenlegi képzési szerkezet kialakításában, melynek következményei jól láthatók a verseny és vizsgaeredményekben. Szakmai felkészültsége kiváló, melyet nem csak a diákok, de a kollégái, sőt országosan is elismernek. Kiemelten nagy hangsúlyt fektet a tanulmányi versenyekre való felkészítésekre. A szorgalmas diákokat folyamatosan tudja motiválni tudásuk fokozására és elmélyítésére, melynek következtében a szakmai tárgyak közül elektronikából választják a legtöbben az emelt szintű érettségit. Diákjai évről-évre hozzák a kiváló eredményeket, öregbítve iskolánk és a város jó hírnevét. Az elektronika tanításának témájában több papír és digitális alapú tankönyvet, tanulói és tanári segédletet írt. Boronkay gyűrűs tanár. Akadályoztatása okán kollégája Pistyúr Zoltán vette át a díjat.

Vác városának önkormányzata munkatársainkat díjazta

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján az alábbi munkatársak részesülnek kitüntetésben:

Nevelés-oktatás terén eredményes tehetséggondozó, felzárkóztató munkájáért:
Tóth István
Gelniczkyné Teiszler Mária
Kemenes Tamás
Harsányiné Sztakovics Anna

Oktatást segítő munkáért:
Lukácsné Mózes Zsuzsanna
Varga József

Váci Katedra díj:
Kovács Kálmán
Birk Zoltán