szolgáltatások

Pályakorrekció és kompetenciafejlesztés felnőtteknek

Pályakorrekciós tanácsadás felnőtteknek Pályamódosítás előtt álló felnőtteknek kínálunk olyan pályaorientációs szolgáltatást, amelynek célja kijelölni olyan szakmai irányokat, amelyekhez átbeszéljük az egyének átvihető képességeit, érdeklődési irányait, meglévő munkaerőpiaci tapasztalatait és ha szükséges, ezekhez képzési irányokat határozunk meg. Ez egyéni tanácsadás keretében zajlik, általában 3×1 órában, személyesen, vagy online. Munkaerőpiaci és kompetenciafejlesztő tréningek felnőtteknek Célcsoportunk a munkaerőpiaci […]

DETAIL

Pályamegerősítés, karriertanácsadás diákoknak

Pályamegerősítő foglalkozást kínálunk saját 9-10. évfolyamos szakképzésben tanulóinknak, illetve fakultációválasztást segítő programunk van 10. évfolyamos gimnazistáinknak, technikusainknak. Itt az önismeret bővítése, valamint önmagam és a pálya megfeleltetése a cél egyrészt, másrészt a továbbtanulás és az aktuális felvételi rendszer megismertetése. Időtartama mindkettőnek 2×2 óra, általában az osztályfőnökök igénylik. Karriertanácsadás végzős diákoknak – nappalis és esti tagozaton […]

DETAIL

A 6+2 órás Iránytű program

6+2 órás Iránytű névre hallgató pályaorientációs programunkat jellemzően kiscsoportos formában az általános iskolák felső tagozatos diákjainak kínáljuk. Programunkkal többféle célt szolgálunk: Az általános iskolások rendelkezzenek reális önismerettel képességeik és érdeklődésük vonatkozásában. Legyenek céljaik, terveik a felvételi folyamat megkezdése előtt. Szakképzésben arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező fiatalok kellő és adekvát információk – önismeret, pályaismeret (!!) […]

DETAIL
febr
24

Pályaorientáció

A Váci Szakképzési Centrum alapvető feladata hét középfokú szakképző iskola és egy kollégium nevelési-oktatási tevékenységének irányítása, szervezése és ellenőrzése a kormány oktatáspolitikájával összhangban. Négy iskola és a kollégium Vácon, egy-egy iskola pedig Szentendrén, Aszódon és Gödöllőn található. Centrumunk sikeres működtetése ebben a változó környezetben sokak összehangolt munkáján múlik. Ebben partnerek az új fenntartónk, az Innovációs [...]
DETAIL

Prezentációs tréning

Célunk megtanítani: profi előadásokat, prezentációkat tartani,  magabiztosabban, könnyedebben előadni, meggyőző, szuggeszív lenni,  érdekesen, inspirálóan beszélni, amivel felkelti és leköti mások figyelmét,  olyan előadóvá válni, aki hatással van a közönségre és eléri céljait,  olyan stressz szinten lenni előadások előtt és közben, ami motiváló, nem pedig ijesztő,  megtanulni a legfontosabb prezentációs technikákat és fejleszteni előadói készségeit,  többet […]

DETAIL

Kommunikációs tréning

Munkaadói szempontból: Ha a munkatársak elérnek és átadnak minden lényegi információt, a folyamatok jól működhetnek, a gondolatok egymást termékenyítik meg, a szervezet öntanulási képessége javul, a közösség is erősebbé, egységesebbé válik. Vagyis hatékonyabbá válik a működés, nő a teljesítmény és a profit.Munkavállalói szempontból: Ha sikerül a résztvevőnek egyensúlyt találnia a másik és saját igényei között, […]

DETAIL

Csapatépítő tréning

Ha egy kollektíva nem törődik azzal, hogy fejlődjön, akkor hamarosan hanyatlásnak indul a teljesítmény és csökken az egymás iránti bizalom. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, csapatépítő tréning vagy csapatépítő program szükséges. A csapaton belüli bizalmi szintet egy csapatépítő élményprogram, a csapat teljesítményét pedig a csapatépítő tréning emeli. “Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha [...]
DETAIL

Konfliktuskezelő tréning

A tréning célja a csoportmunkára épülő elmélet és gyakorlat során a résztvevők megismerjék a konfliktusokat előidéző okokat, a konfliktuskezelés folyamatát, a megoldási modelleket, a konfliktuskezelési folyamat sajátos lépéseit és módszereit. Személyes tapasztalatokat szerezzenek saját konfliktuskezelési viselkedésükről, a leggyakrabban használt viselkedési stratégiákról, konfliktusaik indítékairól. A tréning eredményeként saját konfliktuskezelési stratégiáik következményeit felismerve hatékonyan elősegíthetik a konfliktuskezelés [...]
DETAIL