English flag• 2210 Általános tantervű gimnázium (angol haladó): Második idegen nyelv tanulása már az első tanévtől: német, francia, orosz közül azok indulnak, amelyre legalább 12 fő jelentkezik. • 2220 Általános tantervű gimnázium (angol haladó – német haladó): Szóbeli felvételi angol nyelvből és német nyelvből is. Nyelvi előkészítő csoportok:

• 2010 angol haladó – német kezdő: általános tantervű gimnáziumi folytatás
• 2020 német haladó – angol kezdő: általános tantervű gimnáziumi folytatás
• 2030 angol: általános tantervű gimnáziumi folytatás – nincs nyelvi felvételi
• 2040 angol: informatika folytatás – nincs nyelvi felvételi
• 2050 angol: gépészet folytatás (okleveles technikusképzés) – nincs nyelvi felvételi
• 2060 angol: elektronika folytatás (okleveles technikusképzés) – nincs nyelvi felvételi
• 2070 angol: környezetvédelem folytatás – nincs nyelvi felvételi

Angol-német zászló egybemosva2020 kód: Német haladó-angol kezdő, nyelvi előkészítőre épülő gimnáziumi képzés (1+4 év) 2220 kód: Általános tantervű gimnázium (angol haladó – német haladó) Szóbeli felvételi angol nyelvből és német nyelvből is. Szóbeli felvételire jöhetnek azok, akiknek addigi pontszáma eléri a 190-et. Ez alatti pontszámmal sajnos nem lehet bejutni erre a kódra. Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium, Vác  

Francia zászló

• Magyar – francia két tanítási nyelvű gimnázium: (1+4 év) Az egyéves intenzív nyelvi képzés után a történelem, a biológia, a földrajz, a matematika és a civilizáció tantárgyakat francia nyelven tanulhatják.
• Emelt angol – német nyelvi tagozat: (4 év) Célunk, hogy a tanulóink mindkét nyelvből olyan szintű nyelvtudást szerezzenek, amellyel „C” típusú felsőfokú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű érettségit tehessenek.  

  Angol-német zászló egybemosva Pontszámítás Gimnáziumban A központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámokat 50%-ban vesszük figyelembe. A központi felvételin legalább 80 pontot elérő tanulót automatikusan felvesszük. Szóbeli elbeszélgetést tartunk: a francia osztályba jelentkezők esetében kommunikációs készséget mérünk magyar nyelven. Az angol-német nyelvi osztályba jelentkezők esetében angol vagy német nyelven tartunk elbeszélgetést a pontok 25%-áért. Szóbeli ideje: 2022. március 5. szombat. Az általános iskolai magyar, matematika, történelem, idegen nyelv jegyeket 25 %-ban vesszük fi gyelembe. Elutasítjuk a tanulót, ha a fent említett tantárgyak általános iskolai jegyeinek 4 éves átlaga alacsonyabb, mint 3,00.