A jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Naszály út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapodás szerint
Pályázati feltételek: Egyetem, Matematika szakos tanári végzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Fizika vagy informatika tanári végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés esetén)
Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti
Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik a megfelelő végzettséggel
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2020. augusztus 24-től tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ).
Elektronikus úton az iskola igazgatója részére az igazgato@kiralyendre.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 1.